Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Om torp/torpare

Dokument

Fotograf
Bildnummer
se_ab_tahf_0011_pdf_mg
Datum
Tidigaste/enda: 10 November 2020
Licens:
Alla rättigheter reserverade

Relaterade objekt
Torsten Persson reparerar Skogberga kaplansboställe
Renovering av Skogberga Kaplansboställe
THF:s styrelse utanför Skogberga kaplansboställe
Arbetsstart på Skogberga kaplansboställe 1956, se bildtext
Torpardagen vid båtsmanstorpet Runborg 1980
Interiör ovanvåningen Ytterbystugan 1972
Övervången Ytterbystugan 1964
Köket Ytterbystugan
Studier vid grunden till Vågsjö båtsmanstorp.
Ägaren till Näsby Udd
Visthusboden vid lilla Torkan. Ullnasjön i bakgrund
Skogberga - kaplansboställe
Utsikt fr torpet Löt mot Hägernäsviken
Näsby Udd, Näsby slotts fiskarstuga
Stora Vittensberg
Vittensdal i Gribbylund. Se text på fotot
Gribbylund, fritidshus 30-talet (f.d. Stenhagen)
Ella krog
Bergtorp, dagsverkstorp under Viggbyholm
Bourschen, torp under Ella Gård 1916
Enstalund
Bunken, torp under Åkerby
Bygget, torp i Skålhamra
Djupdal
Djupdal, dagsverkstorp under Karby
Dängan, torp under Ensta
Efraimsberg
Ella krog
Erikslund
Fåfängan
Fågelsången
Fågelsången (tidigare Kakdraget) 1940-talet
Grindtorp 1930-talet
Gribbylund, Grindstugan
Gribbylund, Grindstugan
Gripsvall
Gripsvall
Torp under Löttinge (Roslagsv/Vetevägen) rivet
Hagbylund dagsverkstorp under Hagby
Hagen
Hagby Grindstuga
Hagby Grindstugan
Hagby Grindstugan
Vilan,(Hvilan) torp i Löttingelund
Hvilan, under Löttinge
Hvilan, torp under Löttinge
Karby båtmanstorp
Karby båtsmanstorp
Karby båtsmanstorp
Karby båtsmanstorp
Karby båtsmanstorp 1981
Lillkarby
Knallborg 1974, se Fällbro båtsmanstorp
Fällbro (Knallborg) 1982
Knallborg
Kristineberg = tidigare Vallabrink Torpet (även krog)
Kvarntorp slutet 1920-talet
Kvarntorp 1929
Kvarntorp 30-talet
Kvarntorp 1979
Kvarntorp, där Sofie-Louise Alexandersson bodde
Kvarntorp
Kvarntorp 1980
Lillskog
Lillskog 1979 Båtsmanstorp under Ella Gård
Lillskog
Lillskog 1982
Lillskog
Lillskog
Lillängen torp under Viggbyholm1
Lillängen, ett dagsverkstorp under Viggbyholm
Litz torpet
Litz torpet
Lillskog,
Lovisedal torpet 1913,
Lovisedal
Löt
Löt torpet rivning
Löt torpet 1909
Löt
Löttingelund, Gamla krogen
Löttingelund, Gamla krogen
Lövbrunna grindstuga
Mosse
Mossen
Lillskog
Mosstorp
Myrängen torpet under Gribbylund, 1979
Nor torpet under Näsby, platsen för
Norrgården, torp under V Arninge, platsen för
Nybygget
Nybygget
Nybygget, torp under Gribbylund 1979
Nybygget, torp under Gribbylund 1979
Nybygget
Nytorp
Näsby udd, fiskarstugan 1979 under Näsby slott
Näsby udd
Näsby udd
Risbyle
Rostock
Runborg
Runborg båtsmanstorp under Täby gård (färg)
Råstugan dragonstorp under Väster Arninge
Råstugan dragontorp under Väster Arninge
Sandtorp
Sjötullstugan dagsverkstorp under Näsby slott omkr 1950
Sjötullstugan
Sjötullstugan bränns ner
Sjötullstugan under Näsby slott dagen före nerbränningen
Sjötullstugan
Sjötullstugan under Näsby slott efter nerbränningen
Skansen
Grindstugan under Skogberga
Skarpängens gård
Skavlöten, torp under Väster Arninge,
Skavlöten, torp under Väster Arninge,
Skavlöten, torp under V Arninge, org.äg Estrid Skiöld
Skavlöten, torp under Väster Arninge, 1979
Skavlöten, torp under Väster Arninge, nedre stugan
Skavlöten, torp under V Arninge, gamla stugan
Skavlöten, torp under Väster Arninge,
Skavlöten, torp under Väster Arninge
Skavlöten, torp under Väster Arninge, övre stugan
Skålhamra dragontorp
Skålhamra dragontorp
Sparringsberg
Grind till torpet Stenhagen
Stenhagen
Stenhagen, 20-talet
Stolpen norr om Ensta
Stolpen norr om Ensta
Stolpen båtsmanstorp under Tibble
Stralsund under Ella gård
Stralsund
Strömsborg
Strömsborg
Strömmen
Strömmen
Strömsborg
Sågtorp
Såstalund, platsen för torpgrunden
Tibblehagen
Tibblehagen
Torkan
Torkan (Lilla Torkan)
Torkan dagsverkstorp under Vågsjö
Tärnan, prästtorp
Tärnan, prästtorp
Tärnan, prästtorp
Vihem, båtsmanstorp
Vihemtorpet - Berta Nordström
Vihem, Viggbyholms båtsmanstorp
Vihem, Viggbyholms båtsmanstorp, nuvarance adress Soldatvägen 9
Lilla Vittensberg
Lilla Vittensberg
Stora Wittenberg
Stora Wittenberg
Stora Wittenberg
Vågsjö båtsmanstorp
Vågsjö båtsmanstorp
Grindstugan under Väster Arninge
Grindstugan, dagsverkstorp under Väster Arninge
Grindstugan, dagsverkstorp under Väster Arninge
Efraimsberg statarbostad
Efraimsberg hus intill järnvägen
Erikslund statarstuga, under Valla
Fällbro, stuga vid den nu rivna s.k. Oppgården
Långbacken/Kvarnstugan
Kvarnstugan nära Karby kvarn
Långbacken, Karby kvarns kvarnstuga
Karby kvarns kvarnstuga
Lilla Karby dagsverkstorp/rättarbostad
Lilla Karby, Karby rättarbostad
Karby smedstugan
Karby båtsmanstorp ekonomibyggnad
Knallborg, Fällbros båtsmanstorp
Knallborg, fähus
Lillskog
Lillskog ekonomibyggnad, torp under Ella
Lillskog ekonomibyggnad, torp under Ella
Lovisedal ekonomibyggnad
Lovisedal ekonomibyggnad
Torpet Nor
Näsbyudd, uthus
Täby prästgård, backstuga
Sandtorp, ladugård
Skarpäng, uthus
Stenhagen, fähus
Stralsund, uthus,
Stralsund, uthus
Strömsborg, uthus
Fähus till Skålhamra torp
Fähus till Skålhamra torp
Fähus till Skålhamra torp
Torslunda 2, gammalt hus
Lilla Vittensberg
Lilla Vittensberg, fähus
Stora Vittensberg
Stora Vittensberg, uthus
Stora Vittensberg, källare
Öster Arninge båtsmanstorpet
Hagbylund köket
Lillskog köket
Lillskog under Ella interiör.
Lillskog interiör
Sjötullstugan, Ruth Rodebäck
Råstugan (Arninge)
Trädgården vid Stora Vittensberg
Trädgården vid stora Vittensberg
Lilla Vittensberg
Löt
Broby, torp till Broby
Lövbrunnastugan
Tullhuset Näsby Park
Burschen under Ella gård
Skavlöten
Råstugan Väster Arninge
Löt torpet
Lansen, torp under Gribbylund, vid g:a landsv m N-tälje
Fåfängan
Lansen
Näsby säteri/slott arbetarbostäder
Lovisedal
Lovisedal
Myrängen
Tullstugan Näsby Park
Torpet Nybygget i Gribbylund.
Nybygget, torp under Gribbylund
Kråkuddstorpet Gamla (Augusta Blomkvist)
Interiör från båtsmanstorpet Runborg
Interiör från båtsmanstorpet Runborg
Interiör från båtsmanstorpet Runborg,
Nor
Valla Dragontorp
Skansen
Valla Dragontorp
Brinkhäll
Skålhamra dragontorp
Ella krog
Lillkarby
Lillskog
Lillskog efter branden
Lillskog, kammaren efter branden
Lovisedal, tvättstugan
Lillskog fähus
Lillskog
Lilla Karby"
Lilla Karby dagsverkstorp senare rättarbostad
Kråkudden
Kråkudden
Lillängen
Skarpäng
Dängan, torp under Ensta se 1898
Fåfängan
Lovisedal lador
Lillskog
Näsby udd
Råstugan dragontorp under Väster Arninge
Skarpäng
Stolpen norr om Ensta
(Lilla) Torkan, fähuset
Lilla Vittensberg
Stralsund
Ella krog
Karby båtsmanstorp
Karby båtsmanstorp
Karby båtsmanstorp nedbrunnnet,
Karby båtsmanstorp uthus
Ett f.d. soldattorp "Stat ute" intill gamla biografen i Täby
Lovisedal
Hvilan
Råstugan Väster Arninge
Lillskog eldhärjat
Hvilan i Löttingelund
Hvilan utedasset
Lillskog ruiner
Galivänt
Bunken
Runborg
Erikslund
Skarpäng
Myrängen
Lilla Vittensberg
Grindstugan
Litz(en
Litz(en)
Torkan
Sågtorp
Sågtorp
Runborg båtsmanstorp
Runborgsbåtsmanstorp
Grindstugan till Hagby, nu riven. Låg från Hagby räknat vid den först tvära S-kurvan på vänster sida om vägen.
Risbyletorpet 6599592 1624646
Skålhamra dragontorp
Skarpäng
Lillskog vid Täbyvägen där Turebergsvägen slutar
Hagby grindstuga
Tullhuset Näsbypark
Torpet Skansen under Löttinge gård
Stralsund
Nytorp
Nytorp
Skavlöten