Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Turinge-Taxinge hembygdsförening ➔ Guldsmedsmora

Fotografi

Bildtext
Guldsmedmora ligger i Dillnäs sockens nordöstra hörn vid sjön Gullsmorasjön. Fastigheten finns med i mantalslängden från 1647 som ¼ mantal frälse, troligen tillhörande frälsegården Ella. Vid lantmäteriförrättningen 1825 avsöndrades Gullsmedsmora från Daga häradsallmänning och reducerades till 1/8 mantal. Ägare var Anders Gustafsson i Gåsinge. Enligt lantmäterihandlingen från 1825 fanns det ingen karta som fastställde fastighetens gränser. Från Svenska Turistföreningens skrift 1905 kan man läsa Trakten är i själfva verket ett Norrland i miniatyr,men med det blidare skaplynne, som betingas af dess sydligare läge, och åt den, som med sinne för denna trakts särskildt egendomliga naturskönhet vill lära känna den, vilja vi här gifva en kort vägledning Två vägar erbjuda sig. Den ena går öfver Nykvarn, station vid Norra Södermanlands järnväg. Far dit en lördagsförmiddag på sommaren och hör efter hos handlanden Jurell, hvarest smörbudet från Guldsmedsmora eller Skien (läs: Schin) – ett par centralt liggande punkter i den nejd vi vilja undersöka – äro till finnandes. På en höflig anhållan får man nog följa med, låt oss antaga, den välfraktade hemmansägaren Johan Andersson från Guldsmedsmora, och så kommer man sjöledes efter 1 1/2 timmes kraftig rodd öfver den vidsträckta Yngen och den långa och smala Guldsmedsmorasjön till det fordom, som det säges, af finnar upptagna skogshemmanet af samma namn. Här får man ett godt härbärge och kan sedan, till en början med biträde af en vägvisare, göra utflykter åt olika håll enligt kartan.
Fotograf
Plats
Guldsmedsmora (gårdar)
Ort/Plats
Gnesta Kommun, Sverige, EU
Gåsinge-Dillnäs socken, Sverige, EU
Taggar
Gårdsbebyggelse
Externa Länkar
STF årsbok 1905 berättelse om Guldsmedsmora
Bildnummer
se_ab_tthf_0370
Datum
Tidigaste/enda: 1903
Senaste: 1910
Licens:
Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell
Teknik, original
S/v påsikt