Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Turinge-Taxinge hembygdsförening ➔ Hökmossens Torvindustri

Fotografi

Bildtext
Arbetare i torvtäkten vid Hökmossen som genom torrdestilation av tusenåriga tjärstubbar (törstubbar vilka man fann i torvlagren) framställde tjärolja och terpentin. Från de insamlade törestubbarna utvann man per råkubik material 33% träkol, 35-40% tjära och terpentin. Tjäran och tjäroljan renades och användes som drivmedel för försvaret samt till smörolja, varor som var eftertraktade under andra världkrigets avspärrning. Enligt ett reportage i Svenska Dagbladet från 1942-06-14 räknade man med att tillverka 250 ton tjärolja vid Hökmossen under 1942. Vid Hökmossen fanns tre retortugnar för torrdestilation. Man tillverkade även torvkox som gav högvärdig kox som kunde ersätta stenkol och träkol. Tusen kilo torv gav 450 kilo torvkox och 100 kilo tjära. Under maj-juli 1942 bröt man en miljon ton torv i Hökmossen. Företaget annonserade i dagstidningarna att man önskade köpa törestubbar.
Fotograf
Plats
Hökmossen (-)
Ort/Plats
Nykvarns Kommun
Turinge socken
Taggar
Torvbrytning
Externa Länkar
Bildnummer
se_ab_tthf_2058
Datum
fotograferad
Licens:
Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell
Teknik, original
Digitala