Bommelins affär låg väl i anslutning till macken (Caltex sen Taxaco)? Klurar på Mobiloilskylten. Känner heller inte igen byggnaden då den vid nedläggningen inhystes i en fasadtegelklädd utbyggnad till ett lika fasadtegelklätt bostadshus invid förra infarten mot Nygård.Stefan Åhbeck, 2/4/2021
Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Turinge-Taxinge hembygdsförening ➔ Svartbäcken, Bommelins affär

Fotografi

Bildtext
Läget vid korsningen av den lokala vägen norr-söder i Taxinge och landsvägen mellan Södertälje och Mariefred blev en bra samlingsplats både för lokalbefolkningen och genomresande och en lämplig lokalisering för en handelsbod. Svartbäcken bytte namn till Harrylund och blev på 1800-talet ortens ”postkontor”. Innan sjösänkningen på 1890-talet av Finkaren rodde omkringboende till Harrylund och förtöjde vid en stenkaj vid fattigstugan. Före Järnvägens tillkomst 1895 kördes posten landvägen från Södertälje till Mariefred. Posten avlämnades i en stor brevlåda, som hängde på väggen. En madam Lundholm skötte om expedieringen av ankommande och avgående post. De mest spridda och lästa tidningarna var Gripen och Fäderneslandet. När affärsverksamheten startade är inte känt men troligen bedrevs handel vid Harrylund från sent 1800-tal för närboende och arbetare på Nygård. I början av 1930-talet kom Knut Fick till Harrylund och drev åkeri och lanthandel. Förutom specerier och diverseprodukter finns även en bensinpump på gården. 1946 övertog Elon Bommelin verksamheten och 1954 öppnade Elon bensinmack vid landsvägen (till en början en Caltex-mack, sedan Texaco och slutligen Nynäs). I början på 1960-talet hade Taxingeborna skaffat bil och det påverkade omsättningen i lanthandeln. 1963 stängdes affären och Elons fru Anna fortsatte med kioskförsäljning i anslutning till bensinmacken. I början av 1970-talet revs byggnaden och ersattes med en villa i gult tegel som bostad åt paret Bommelin. Kiosken och bensinmacken fanns kvar men när motorvägen öppnades 1974 försvann ett stort kundunderlag och verksamheten upphörde.
Fotograf
Plats
Svartbäcken (affärer)
Ort/Plats
Nykvarns Kommun
Taxinge socken, Sverige, EU
Taggar
Affär
Externa Länkar
Bildnummer
se_ab_tthf_1076
Datum
fotograferad
Tidigaste/enda: 1946
Senaste: 1963
Licens:
Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell
Teknik, original
Digitala