Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Turinge-Taxinge hembygdsförening ➔ Berga, Turinge

Fotografi

Bildtext
Äldre parstuga från en av gårdarna i Berga by. Berga omnämns i lagfartshandlingar redan 1329 som Biaergum. I 1544 års jordebok antecknas tre gårdar i Berga by, ett skatte-, ett kyrko- och ett frälsehemman. Det blir senare två frälsehemman och ett kronohemman. Berga var postgård, bostad för länsman och för skräddaren. 1813 köptes Berga av Kapten Elgenstierna och lades till Vidbynäs. År 1929 friköptes Berga av lantbrukaren Johan Emanuel Svensson som lät uppföra nya byggnader. Berga kom att ha en roll i historien under andra världskriget då Harry Söderman, Revolver Harry, bedrev utbildning av norska polisstyrkor på gården. Bostadsområdena Berga ö och Turinge strand är styckat från Berga enligt detaljplan från 1961 och avsett för fritidsbebyggelse. 2019 är Berga hästgård.
Fotograf
Plats
Berga (gårdar)
Ort/Plats
Nykvarns Kommun
Turinge socken
Taggar
Gårdsbebyggelse
Parstuga
Externa Länkar
Berga Turinge huvudbyggnaden
Bildnummer
se_ab_tthf_0010
Datum
fotograferad
Tidigaste/enda: 1903
Senaste: 1910
Licens:
Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell
Teknik, original
Positiv