Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Byggnadsinventeringar (om inventeringen) ➔ Norrtälje stad,1969

Dokument

Bildtext
Tänk på att uppgifterna och värderingen kanske inte stämmer idag.
Bildnummer
se_ablm_norrtalje_1969
Datum
Tidigaste/enda: 1969 -
Licens:
Creative Commons - Erkännande

Relaterade objekt
Klippan 4,Bergsgatan 5.
Klippan 5,Skeppargatan 4.
Laboremos 1, Baldersgatan 11.
Frej 1 / Bangårdsgatan 18.
Lasaros Mindre.
Lasaros Större 3,Skeppargatan 5.
Lasaros Större 7,Skeppargatan 1
Markurius 1;Stora Torget 3/ Stora Brogatan 2.
Merkurius 2, Stora Torget 4/Posthusgatan1/Öströms gränd.
Neptunus 11, Tillfällegatan 3.
Pan Större 3,Kyrkogatan 5.
Phoebus 3,Tullportsgatan 10.
Venus 1, Tullportsgatan 9/Galles Gränd.
Faktoriet 1 Faktoriet 1/Hantverkargatan 23
Faktoriet 2 / Faktorigatan 1.
Backen 5
Berget Norra 1/Tillfällegatan2.
Berget Norra 3/Tillfällegatan 6.
Berget Norra 4/Tillfällegatan 8
Berget Norra 8/Östra Tillfällegatan 4.
Berget Norra 5/Tilfällegatan 10.
Berget Norra 6/ Tillfällegatan 12.
Berget Norra 7/Östra Tillfällegatan 2
Berget Södra 8/Bergsgatan 8
Björnen 6 /Sveavägen 17
Brandstationen, Lilla Brogatan 4.
Brännäset 2
Brännäset 3
båtsman 4_/Tillfällegatan 7
Bältatorp,Bältatorpsgatan 12.
Casseopea,Hantverksgatan 3-5/S:t Brogatan 4
Diana 1, Hantverksgatan 15
Diana 3,Hantverksgatan 11-13.
Diana 4/Hantverksgatan 9.
Diana 6/Hantverksgatan 7
Enen/Hamnvägen 12
Fågeln 1,Lilla Torget 1.
Fågeln 3,Sjötullsgatan 3.
Fågeln 4, Lilla torget 1.
Gripen 1, Danskes Gränd 4/Kyrkogatan.
Göken 1,Roslagsgatan 12.
Justitia,Stora Torget 1
Justitia 1,Stora Torget 2/Stora Brogatan.
Justitia 2, Tullportsgatan 4.
Justitia 3,Tullportsgatan 6.
Järnlodet 4, Hantverksgatan 2/Lilla Brogatan.
Järnlodet 5, Hantverkargatan 4.
Klippan 3, Bergsgatan 7.
Klippan 7, Skeppargatan 8.
Klippan 8,Skeppargatan 10.
Köpmannen
Lsaros Större 4,Skeppargatan 7-9.
Lasaros Större 6,Skeppargatan 3.
Lasaros Större 8,Bastugatan 2.
Läraren,Bryggårdsgatan 20.
Merkurius 1, Stora Torget 3/ stora Brogatan 2.
Minerva 9/Tullbodsgatan 18.
Minerva 10-11/Tullportsgatan 20-22.
Mosebacke 2/Narvagatan 16.
Neptunus 1,Källgränd 2/ Strömsgatan 6.
Neptunus 2, Strömgatan 4/Källgränd 4.
Neptunus 12,Strömgatan 2.
Oden 2-5,Roslagsgatan3-5/Prästgårdsgatan/Nygatan.
Pan Större 7/ Lilla Torget,Rögårdsgatan 1/Lilla Brogatan 8
Pan större 10,Lilla Brogatan 10/Kyrkogatan.
Pan Större 12,Rögårdsgatan 5.
Phaeton 1,Vikens gränd 4
Phaeton 10,Kvarngränd 5.
Phoebus 2,Tullportsgatan 8.
Riddaren,Hantverksgatan 1/Lilla Torget/Lilla Brogatan 5.
Sjötullen 2,Sjötullsgatan 6.
Sjötullen 5,Sjötullsgatan 4/ Nygatan 2.
Skrivaren,Strömbacksgatan 5.
Sparven 6,Roslagsgatan 27.
Svan 3,Lilla Brogatan 6/ Lilla Torget.
Svan 4,Sjötullsgatan 2/Nygatan
Tor 1,Hantverksgatan 16.
Tor 10,Hantverksgatan 18.
Typhon 1,Gröna Gränd 6.
Typhon 3,Gröna Gränd 2.
Vasa 1
Vassbotten 14,Esplanaden 26.
Venus 2,Tullportsgatan 7.
Venus 5, Tullportsgatan 1.
Venus 6,Stora Torget 5
Venus 8,Posthusgatan 2.
Venus 12,Posthusgatan 10.
Venus 13,Posthusgatan 12/Bolkavägen 2
Venus 15,Stora Torget 6.
Verkstaden 4, Verkstadsgatan 7.
Vinden 5,Sveagatan 16.
Vinden 8, f.d. fattiggården.
Vården 2,Ljungbergsgatan 3.
Grinds Gård.