Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Danderyds hembygdsförening ➔ Klockargården vid Danderyds kyrka.

Fotografi

Bildtext
Klockaregården sett från nordöst, från landsvägen. Foto: Nils Johansson (Post-Nisse). Klockargården uppfördes på 1700-­talet som parstuga med kök i mitten och boningsrum på vardera gaveln till bostad åt församlingens klockare. Funktionen behöll gården fram till 1900-talets början då klockaren skaffade sig bostad på annat håll. Vid början av 1800-talet var Klockare Malm verksam här. Han har givit namn åt ”Klockar Malms väg” som leder upp till Kyrk­skolan. Malm berättade histo­rier som August Blanche senare skrev ned. Förutom Augusts egna upplevel­ser i tonåren här, så består ”Klockaren i Danderyd” till största delen av Malms berättel­ser. Vid ett tillfälle ska klockaren ha fått besök en storm­ig och regning natt av en mycket trevlig och belevad man som senare visade sig vara stortjuven Nils Frick, ”Kyrknisse”. Klockaren erbjöd den trevlige mannen skydd i regnet samt en liten sup innan han skyndade vidare på sin häst. Men en stund senare upptäckte klockaren till sin förskräckelse att kyrknyckeln som brukade hänga på en krok innanför dörren var borta! Och då han tittade ut såg han att det lyste i kyrkan på andra sidan lands­vägen. Han drog då över sig den nyslaktade kossan Rosenkullas skinn, på vilket hornen fortfarande satt kvar, och sprang över till kyrkan. Skuggan föll över golvet och skrämde tjuvarna från vettet. De trodde att det var Hin Håle, eller Den Onde som hade kommit för att straffa dem! Tjuvarna som just höll på att stjäla kyrksilvret gick då lätt att fånga in. August Blanche skrev förutom berättelserna om Klockaren i Danderyd flera andra noveller, t.ex. ”Banditen”. På 1940-talet genomgick Klockar­gården en grundlig renovering och användes sedan som samlingslokal för församlingen. På hösten 1965, återigen efter ombyggnad, blev Klockargården lokal för Danderyds första kyrkliga småbarnsskola, senare kyrkans förskola. År 1952 byggdes det ett bostadshus intill Klockargården som skulle bli bostad åt vissa tjänsteinne­havare, däribland klockaren. Huset gick under namnet ”Nya Klockargården”. Idag hyrs huset ut till en konstnär (2019). Källa: Danderydiana 2019:1. (Danderyds Hembygdsförening)
Fotograf
Plats
Danderyd (gårdar)
()
Ort/Plats
Danderyds Kommun, Sverige, EU
Danderyd socken, Sverige, EU
Taggar
Klockargård
Parstuga
Träd
Panel
Fönsterlucka
Tegelpanna
Externa Länkar
Bildnummer
se_ab_dhbf_00082_Master
Datum