Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Täby hembygdsförening ➔ Näsby slott/gård

Dokument

Bildtext
Näsby gårds ägarelängd
Fotograf
Bildnummer
se_ab_tahf_0003_pdf_mg
Datum
fotograferad

Relaterade objekt
Näsby Slott / Säteri
Näsby Slott, brunnen från Bologna
Sjötullstugan bränns ner
Carl Robert Lamm
Näsby Slott,
Näsby Slott familjen Lamm
Näsby Slott stallet
Näsby Slott
Näsby Slott interiör
Näsby säteri/slott förvaltarbostaden
Arbetare vid Näsby Slott
Näsby säteri/slott härbre
Näsby Slott interiör (trappan)
Näsby Slott Stallet 1994 (färg)
Näsby säteri/slott
Näsby Slott ladugården
Näsby Slott vapensamlingen
Näsby Slott kvarn och såg
Näsby Slott matsalen
Näsby Slott smedjan vid Djursholmsvägen
Näsby Slott biblioteket
Näsby Slott köket
Näsby Slott galleriet
Näsby Slott ladugården
Näsby säteri/slott stallet
Näsby säteri/slott arbetarbostäder
Hästskjuts utanför Näsby Slott
Näsby säteri/slott trädgårdsmästarbostaden
Näsby säteri/slott förvaltarbostaden
Näsby Slott "lusasken", där gymnastiksalen är nu (2018)
Näsby säteri/slott oxstallet
Näsby säteri/slott växthuset
Näsby säteri/slott orangeriet
Näsby säteri/slott kuskbostaden
Näsby säteri/slott ångkvarnen
Näsby Slott sjövillan, färg
Näsby slott
Näsby slott, stallet
Elias Karlsson vid smedjan Näsby Slott
I smedjan vid Näsby Slott
Kungliga Sjökrigsskolan i Näsbypark
Näsby säteri/slott tvättstugan
Näsby säteri/slott orangeriet
Näsby Slott stallet
Näsby Slott hallen
Näsby Slott galleriet
Näsby Slott
Näsby Udd, Näsby slotts fiskarstuga
Näsby udd
Näsby udd
Näsby säteri/slott
Ärtskörd vid Näsby gård/slott
Arbetare vid Näsby gård
Dora Lamm på Näsby slott med sina sex söner
Greve Cronhielm, Näsby gods
Näsby slott/Säteri
Näsby Slott brunnen o vårdträdet (en ask från 1500-talet)
Sparre, Peder Larsson,
Näsby udd, fiskarstugan 1979 under Näsby slott
Sjötullstugan dagsverkstorp under Näsby slott omkr 1950
Sjötullstugan
Sjötullstugan under Näsby slott efter nerbränningen
Sjötullstugan under Näsby slott dagen före nerbränningen