Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Täby hembygdsförening ➔ Stora Vittensberg, källare

Fotografi

Bildtext
Dagsverkstorp under Gribbylund. Även benämnt Vittensdal, beläget i korsningen Roslagsvägen/Löttingelundsvägen. Omnämnt som backstuga omkring 1790, bebodd av Per Svensson, f.d. bonde i Gribby, som dog här 1802. Namnet ”Vittensberg ” förekommer från 1796. Termerna ”vittensten” och ”vette” har använts för råmärken, och torpet var byggt alldeles söder om ett s k femstensrör i gränslinjen mellan Gribbylund och Löttinge. Möjligen kan namnets förled härledas från detta. Intressant nog kan torpet ha haft en tidig föregångare. Vid en tvist 1667 om den ovannämnda gränsen nämns just detta gränsmärke som ett ”femstenarå nordan för det nybyggda torpet på Gribbys ägor”. Källor: THF nr 12 sid 14, nr 25 sid 97. Hfl 1871-75: torparen Carl August Lindahl f. 1823 med hustru och fyra barn.
Fotograf
Plats
Gribbylund (torp)
Ort/Plats
Täby Kommun, Sverige, EU
Täby socken, Sverige, EU
Taggar
matkällare
Externa Länkar
Bildnummer
se_ab_tahf_2260
Datum
fotograferad
Licens:
Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar