Dela till Facebook

Täby hembygdsförening ➔ Hagbylund dagsverkstorp under Hagby

Fotografi

Bildtext
Ur "Torp i Täby" 3-dagars DvT under Hagby vid Frestavägen nära gränsen till Uppl. Väsby. Upptaget 1850, rivet på 1980-talet. I början kallat ”Lövstugan”, så t.ex. på sockenkartan 1851. Har troligen föregåtts av ”Hagbylund”, smedsboställe och backstuga, omnämnd 1773-94 (Hfl) ”Lövstugan”, grindstuga omnämnd 1823-24 i kyrkbok, Sockensmeden Erik Mellberg bodde här 1773-1780. Hans hustru hade släktnamnet Haglund, vilket möjligen kan ha bidragit till stugans namn. Tillsammans bedrev de även skolverksamhet (”läsa för barn”).
Fotograf
Plats
Hagby (gårdar)
Ort/Plats
Täby Kommun, Sverige, EU
Täby socken, Sverige, EU
Taggar
bebyggelse
torp
Bildnummer
se_ab_tahf_1924
Datum
fotograferad
Tidigaste/enda: 1979 -
Licens:
Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell