Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Täby hembygdsförening ➔ U139, U140

Fotografi

Bildtext
U 139 t.h. Fragment av en runsten, som av Dybeck uppges vara inmurat i en vägg- i Broby hemkällare. . . . sti • ru . . . • h i a l . . . hans . . . [ri]sti rn[naE] . . . hial[pi] . . . hans » . . . ristade runorna .. . [Gud] hjälpe hans [ande].» U140 Fragmentet påträffades av Dybeck i Broby »bland grundstenarne under ett mindre uthus . . . De felande styckena söktes, men funnos icke.» Fragmentet flyttades sedermera till en backe invid södra sidan av vägen Hagby—Täby kyrka, ett stycke O om Broby bro. Ar 1930 flyttades det liksom U 139 fram till kanten av vägen. x . . . la x ba . . . han : entaþis • i kirikium [Iar]laba[nki] . . . Hann aendaðis i Grikkium. »Jarlabanke . . . Han dog i Grekland.» Stenarna finns nu vid Broby bro.
Plats
Täby-Frestavägen-Broby bro (RAÄ-nr/runnr)
Ort/Plats
Täby Kommun, Sverige, EU
Täby socken, Sverige, EU
Broby bro, Sverige, EU
Taggar
runristningar
runstenar
jarlabankestenar
Bildnummer
se_ab_tahf_0704
Datum
fotograferad
Licens:
Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell