Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Byggnadsinventeringar (om inventeringen) ➔ Grödinge socken, 1967

Dokument

Bildtext
Bebyggelseinventering gjord 1967, på uppdrag av dåvarande Grödinge kommun, i samarbete med Landsantikvarien i Stockholms län. ;Tänk på att uppgifterna och värderingen kanske inte stämmer idag.
Fotograf
Ort/Plats
Grödinge socken, Sverige, EU
Bildnummer
se_ablm_grodinge_1967
Datum
Tidigaste/enda: 1967 -
Senaste: 1967 -
juli - augusti
Licens:
Creative Commons - Erkännande

Relaterade objekt
Näsgård, Näs 1:2
Näs by, Näs 1:2, 2:1, 1:5, 1:20
Nybygget, Berga 3:1, 4:1
Nybohage, Långängen
Näs 1:5
Näs 1:13
Näs 1:20
Vita huset, Näs 1:42
Näs 2:1 (a)
Näs 2:1 (b)
Olberga, Österbyjorden 1:2, Olberga 1:16
Ploglandet, Ploglandet 1:1
Ploglandstorpet, Ploglandet 1:1
Ripbacken, Kagghamra 1:1
Råby 1:4
Råby 1:6
Råby 1:7
Råby 1:9
Rådala, Rådala 1:1
Rödlöt, Svalsta 1:1
Sandsborg, Uringe Stora 2:2
Sandtorp, Husby 1:1, 2:1
Sibble 2:3
Sibblelund, Sibble 1:7
Sibirien, Berga 1:1, 2:1
Sjövik, Sjövik 1:1
Skälby, Skälby 1:1
Slättmalm, Malmbro gård 1:1
Smällan, Malmbro gård 1:1
Snäckstavik, Snäckstavik 1:1, 2:1
Soltomta, Eldtomta 1:14
Starrängen, Lunderåker 1:3
Stendalen, Stendalen 1:1
Stensborg, Nolinge 3:3
Stjärten, Näs 2:1
Stormalm, Nolinge 3:2
Storvreten, Bröthagen 1:4
Strömsberg, Ensta 1:4
Grödinge prästgård Svalsta, Svalsta 2:1
Svalstalund, Svalsta 2:1
Svarvaretorp, Nolinge 3:16
Tegelvreten, Tegelvreten 2:1
Tillflykten, Vårsta 1:171
Tomtebo, Eldtomta 2:15
Tureberg, Marieberg 7
Tyskbotten, Snäckstavik 1:1
Tyttinge, Tyttinge 1:1
Uppinge, Uppinge 3:2, 3:5
Uringe, Lilla 2:2
Lilla Uringe, Uringe, Lilla 2:12
Uringe, Stora 2:1
Uttran 1:23, 1:318
Wiad, Wiad 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
Vikare, Snäckstavik 1:1, 2:1
Vikenstorp, Snäckstavik 1:1, 2:1
Vipptorp, Berga 3:1, 4:1
Vretaberg, Vretaberg 1:1, 2:1
Vreten, Eldtomta 2:2
Vårstavi, Vårsta 1:14
Åvinge, Åvinge 1:1, 2:1
Åvinge kvarn, Åvinge 1:1, 2:1
Älgenstorp, Vårsta 1:17
Ödesäng, Tegelvreten 2:1
Bergtorp, Ensta 2:10
Berga, Berga 1:1, 2:1
Björknäs, Nolinge 3:18
Björndammen, Näs 2:1
Boda, Boda 1:5
Bondberga, Berga 4:1
Brink, Brink 2:1
Brotorp, Brotorp 2:1
Östra Bröta, Bröta Östra 1:5
Östra Bröta, Bröta Östra 1:8, 9:1
Östra Bröta, Bröta Östra 1:6
Västra Bröta, Bröta Västra 1:7
Östra Bröta, Bröta Östra 1:3
Västra Bröta, Bröta Västra 1:8
Byrsta Nedre Kvarn, Byrsta 1:5, 2:5, 4:5
Bröthagen, Bröthagen 2:1 (2:2)
Byrsta Övre Kvarn, Byrsta kvarn 1:1
Dåstorp, Dalsta 4:1
Ekbacken, Råby 1:5
Ekenshov (fd Nordenstorp), Ekenshov 1:1
Eldtomta 1:12
Eldtomta 5:1
Eldtomta hage, Sibble 1:3
Enboda, Ensta
Ensta 1:4
Ensta 2:11
Eriksberg, Bröthagen 1:5
Erstalund, Svalsta 1:4
Fornkullen, Olberga 1:11
Fosäng, Näs 2:1
Fristad, Fristad 1:1
Fromtorp, Eldtomta 1:20
Fredriksdal, Nolinge 3:9
Grindstugan, Snäckstavik 1:1
Gustafsborg, Nolinge 3:7
Gustavslund, Näs 1:6, 1:41
Gökbacken, Näs 2:1
Haga, Bröta Östra 4:5
Hagaberg, Uringe Lilla 2:10
Hagalund, Eldtomta 2
Hammarstugan, Marieberg 1:1, 2:1
Harlöt, Snäckstavik 1:1
Hummeltorp, Hummeltorp 1:1
Husby, Husby 1:1, 2:1
Hästhagen, Näs 1:9, 1:15, 1:16
Höglund, Näs 2:1
Iselsta 1:2
Iselsta 1:3, Sommarstuga å Iselsta 1:3
Iselsta 1:4
Iselsta 1:5
Iselsta by
Alstugan, Eldtomta 2:5
Anderstorp, Ström 1:1
Jakobsberg, Snäckstavik 1:1, 2:1
Kagghamra, Kagghamra 1:1, Sjöbergs varv 1:1
Karlberg, Näs 1:21
Karlslund, Karlslund 1:1, 2:1
Karshamra, Snäckstavik 1:1, 2:1
Katrineberg, Ensta 2:10
Klippsta, Klippsta 1:2, 3:3, 3:2
Knösen, (Olberga 1:9)
Korsnäs, Korsnäs 1:1
Kyrktorp, Svalsta 2:1
Kärrhagen, Kärrhagen 1:1
L:a Ström, Lilla Ström 1:1
Lindängen, Ö. Bröta 1:14
Ljunghem, Bröta Ö 4:16
Lunderåker, Lunderåker 1:2, 1:3
Lundvik, Lundvik 1:1
Långängen
Lövstalund, Skälby 1:4
Marlmbro, Malmbro gd 1:1
Malmen, Näs 2:1
Malmbronäs, Malmbro gd
Malmsjö, Malmsjö 1:1, 2:1
Malmsjödal, Vårsta 1:40
Malmstugan, Uringe Lilla 2:12
Marieberg, Marieberg 1:1, 2:1
Moriabeg, Ensta 1:4
Nolinge, Nolinge 3:14
Norrbacken, Marieberg 1:1, 2:1
Norrga 2:4
Norrga kvarn, Norrga 1:2
Norrga Södergård, Norrga 2:12
Bergstorpshammaren, Ensta 2:10
Bremora, Vårsta 1:171
Oxhagen, Eldtomta 1:21