Skriv en kommentar
Vi publicerar inte din e-postadress

Byggnadsinventeringar (fastigheter) ➔ Backebo, Fiskaruddsvägen 40, Uttringe 1:235

Byggnadsinventering

Plats
Backebo (villa)
Fiskaruddsvägen 40 (villa)
Uttringe 1:235 (villa)
Bildnummer
se_ablm_D9Aa_276_109-110
Licens:
Creative Commons - Erkännande