Byggnadsinventeringar (om inventeringen)

ANNAN samling, ablm_lst
Laddar...
About
Inventeringar uförda av länsstyrelsen och förvarade hos länsmuseet.
Related people
Hans Rehnberg (ägare av originalfoto); Helene Stålfelt (är relaterad till); Johan von Reis (är relaterad till); Ingrid Fredriksson (ägare av originalfoto); Peter Bratt (); Ulf Boëthius (ägare av originalfoto); Alf Nordström (ägare av originalfoto); Elisabeth Tegner (ägare av originalfoto); Carl-Henrik Ankarberg (); Boel Almqvist (ägare av originalfoto); Ann Resare (); Anna Britta Nilsson (); Olle Ankarberg (); Barbro Gustafsson (ägare av originalfoto); Gunnar Nordlinder (ägare av originalfoto); Per H Falck (är relaterad till); Lisberg-Jensen (är relaterad till); Anna Carsén (är relaterad till); Helge Andersson (är relaterad till); Stig Rydh (är relaterad till); Ljungberg (är relaterad till); Barbro Strandman (är relaterad till)
Laddar...