Om Kollektivt kulturarv

Databas, digitalisering, långtidslagring och webbpublicering

Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum driver tillsammans projektet Kollektivt kulturarv. Syftet med Kollektivt kulturarv är att bidra till att hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs. Ett samarbetsavtal mellan förbundet och museet garanterar projektets långsiktighet.


Genom att bilderna digitaliseras ökar chansen för att de ska bevaras för framtiden eftersom det då förutom originalfotografiet även finns en digital kopia. Bilderna lagras i en databas där varje förening lägger upp bilder och registrerar all information som finns om dem. Länsmuseet driver databasen och ansvarar för långtidslagringen och webbpubliceringen. För detta betalar föreningarna en avgift.


Genom att bilderna publiceras på nätet blir föreningarnas bildsamlingar tillgängliga för fler. Intresset för den lokala kulturhistorien och föreningarnas arbete ökar därmed.


Vad vinner föreningen på att vara med:

 • Högupplösta bilder långtidslagras och säkras för framtiden.
 • Informationen om bilderna registreras på ett strukturerat sätt.
 • Lätt att söka bland alla bilder.
 • Bilderna blir tillgängliga för fler.
 • Föreningen kan leverera högupplösta bilder för försäljning direkt från databasen.
 • Endast lågupplösta bilder visas publikt på webben.
 • Erfarenhetsutbyte sker mellan föreningarna som är engagerade i projektet.
 • Genom träffar och informationsmöten får man råd och stöd från museet.
 • Möjlighet att få bilder publicerade på K-samsök och Europeana.
 • Databasen används via en vanlig webbläsare, ingen installation krävs.
 • Museet ansvarar för att programvaran uppdateras och är aktuell.
 • Föreningen har rätt att använda museets bilder i den egna verksamheten.

Vill ni vara med? Vill du veta mer? Kontakta någon av oss.


Ann Pettersson, Stockholms läns hembygdsförbund,
ann.pettersson@hembygdsforbundet.se, 08- 30 21 80

Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum,
elisabeth.boogh@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 31

Ann-Sofie Nygren, Stockholms läns museum,
ann-sofie.nygren@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 25