Sök bilder!

Här söker du i ett rikt bildmaterial från ett tjugotal av Stockholms läns hembygdsföreningar. En del föreningar ingår i Kollektivt kulturarv och arbetar aktivt med digitalisering och antalet publicerade bilder växer stadigt. Övriga hembygdsföreningars bildsamlingar fanns tidigare på Stockholms läns museums webbsida men återfinns nu här.

Under varje bild finns möjlighet att bidra med kommentarer eller information. Gör gärna det. För frågor om användning av fotografierna vänligen kontakta respektive förening.

Problem att förstora bilder eller bara nyfiken? Testa länsmuseets samsöksida: Sök i samlingarna