Sök bilder från Stockholms läns hembygdsföreningar!

Här söker du i ett rikt bildmaterial från ett tjugotal av Stockholms läns hembygdsföreningar. En del föreningar ingår i Kollektivt kulturarv och arbetar aktivt med digitalisering och antalet publicerade bilder växer stadigt. Övriga hembygdsföreningars bildsamlingar fanns tidigare på Stockholms läns museums webbsida men återfinns nu här.

Under varje bild finns möjlighet att bidra med kommentarer eller information. Gör gärna det. För frågor om användning av fotografierna vänligen kontakta respektive förening.

Problem att förstora bilder eller bara nyfiken? Testa länsmuseets samsöksida: Sök i samlingarna

Hembygdsföreningarnas kulturhistoriska samlingar innehåller personuppgifter av nu levande personer. De behandlas enligt GDPR med intresseavvägning som laglig grund. Att spara och publicera personuppgifter som t ex fotografier på personer är del av föreningens verksamhet att samla och sprida kunskap om lokalhistoria. För enskilda frågor om personuppgifter hänvisas till respektive förening.